محصولات

پسته برشته نمکی (ممتاز)

تعداد بازدید : 1,505

قیمت : 30,000 ریال

افزودن به سبد خرید توضیحات

مغز بادام درختی نمکی

تعداد بازدید : 1,419

قیمت : 30,000 ریال

افزودن به سبد خرید توضیحات

مغز بادام زمینی نمکی

تعداد بازدید : 1,386

قیمت : 10,000 ریال

افزودن به سبد خرید توضیحات

مغز بادام هندی نمکی

تعداد بازدید : 1,347

قیمت : 30,000 ریال

افزودن به سبد خرید توضیحات

مغز فندوق نمکی

تعداد بازدید : 1,386

قیمت : 30,000 ریال

افزودن به سبد خرید توضیحات

مغز پسته نمکی

تعداد بازدید : 1,359

قیمت : 40,000 ریال

افزودن به سبد خرید توضیحات

تخمه هندوانه فرآیند شده نمکی

تعداد بازدید : 1,407

قیمت : 0 ریال

موجود نیست توضیحات

مغز تخمه هندوانه سرکه ای

تعداد بازدید : 1,276

قیمت : 0 ریال

موجود نیست توضیحات

مغز تخمه آفتابگردان سرکه ای

تعداد بازدید : 1,329

قیمت : 0 ریال

موجود نیست توضیحات

مغز تخمه آفتابگردان نمکی

تعداد بازدید : 1,324

قیمت : 0 ریال

موجود نیست توضیحات

مغز بادام زمینی سرکه ای

تعداد بازدید : 1,308

قیمت : 0 ریال

موجود نیست توضیحات

تخم کدو نمکی

تعداد بازدید : 1,263

قیمت : 0 ریال

موجود نیست توضیحات

مغز تخم کدو نمکی

تعداد بازدید : 1,308

قیمت : 0 ریال

موجود نیست توضیحات

مغز سه تخمه نمکی

تعداد بازدید : 1,247

قیمت : 0 ریال

موجود نیست توضیحات

پسته اکبری وکیوم یک کیلویی

تعداد بازدید : 1,286

قیمت : 580,000 ریال

افزودن به سبد خرید توضیحات