نظرسنجی

فرم نظرسنجی از مشتری نوع دوم
(مصرف کننده نهایی
)
نام مشتری (در صورت تمایل) : تاریخ : يكشنبه 05 خرداد 1398

مشتری گرامی:

ضمن تشکر از این که محصولات صنایع غذایی مرسانا را انتخاب نموده اید، لطفا با تکمیل این فرم ما را از نظرات خود آگاه فرمایید. بی تردید نظرات شما باعث بهبود کیفیت محصول و ارائه خدمات خواهد شد.

ردیف عنوان وضعیت میزان رضایت ارزش نمره نهایی
عالی خوب متوسط ضعیف
100-76 75-51 50-26 25-0
1 کیفیت محصولات
پر کردن این فیلد الزامی است.مقدار عددی وارد کنید.لطفا عددی بین 0 تا 100 وارد کنید.لطفا عددی بین 0 تا 100 وارد کنید.
10
2 تحویل به موقع
پر کردن این فیلد الزامی است.مقدار عددی وارد کنید.لطفا عددی بین 0 تا 100 وارد کنید.لطفا عددی بین 0 تا 100 وارد کنید.
9
3 قیمت
پر کردن این فیلد الزامی است.مقدار عددی وارد کنید.لطفا عددی بین 0 تا 100 وارد کنید.لطفا عددی بین 0 تا 100 وارد کنید.
10
4 برخورد کارکنان با شما
پر کردن این فیلد الزامی است.مقدار عددی وارد کنید.لطفا عددی بین 0 تا 100 وارد کنید.لطفا عددی بین 0 تا 100 وارد کنید.
9
5 کیفیت بسته بندی
پر کردن این فیلد الزامی است.مقدار عددی وارد کنید.لطفا عددی بین 0 تا 100 وارد کنید.لطفا عددی بین 0 تا 100 وارد کنید.
10
6 تنوع محصولات
پر کردن این فیلد الزامی است.مقدار عددی وارد کنید.لطفا عددی بین 0 تا 100 وارد کنید.لطفا عددی بین 0 تا 100 وارد کنید.
9
جمع

نظرات و پیشنهادات :